OFB is de Franse organisatie die verantwoordelijk is voor Flora en Biodiversiteit (te vergelijken met
Staatsbos Beheer in Nederland).
Op basis van de beschikbare gegevens leven er (2022) momenteel 76 beren in het gehele gebied van
de Pyreneeën. De populatie groeit gestaag. Sinds 2006, toen waren er nog maar 6 beren in de
Pyreneeën, is er ondermeer door toevoeging (augmentation) van jonge beren en berinnen uit
Slovenië, de populatie gegroeid tot het huidige aantal.
De observaties in de Pyreneeën worden gedaan door een groep van 450 personen, zowel
medewerkers van OFB als ook leden van natuurorganisaties, jagers, herders en berggidsen. De beren
leven in 6 departementen, van Andorra in het oosten tot aan de Pyrenées Atlantique in het westen
van het bergmassief.
De bruine beer is een beschermde soort in Frankrijk en mag dus nimmer bejaagd worden. Toch zijn
er in 2022 3 beren dood gevonden. Twee ervan zijn gedood door een jager, de derde is slachtoffer
geworden van een verkeersongeluk. Bij de jachtincidenten zou er in één geval sprake zijn van
zelfverdediging en in het andere geval meende men dat er sprake was van een wild zwijn in plaats
van een beer. De Franse justitie heeft in beide gevallen een onderzoek ingesteld.
Gerard Baars, uit documentatie OFB, februari 2023