International Bear Foundation heeft uw steun nodig voor de bescherming van de bruine beer.

Hieronder kunt u aangeven hoeveel u wilt doneren. Tevens kunt u aangeven voor welk project dit bestemd is. Als u dit open laat, kijken wij waar de steun het meest nodig is.

We hopen dat we op u mogen rekenen!








  Lama’s als kuddebeschermers in de Pyreneën!

  Wie helpt herderin Angelique aan een lama?

  In ons projectgebied in de Franse Pyreneeën hebben we herderin Angelique gevonden die het wel ziet zitten om haar kudde te beschermen met lama’s en zij wil dit graag uit gaan proberen. Dit pilotproject heeft een looptijd van drie jaar, zodat een goed beeld kan worden verkregen of deze combinatie daadwerkelijk voldoende bescherming biedt.

  Klik hier om meer te lezen over het project.

  Kosten 2022 – 2024

  Aanschaf lama €  750,- eenmalig
  Voedsel lama (winter) €  400,- jaarlijks
  Veterinaire zorg €  400,- jaarlijks
  Overige kosten €  450,- jaarlijks

  Helpt u mee de kudde van Angelique te beschermen tegen beren en wolven?

  Ja, ik steun de kudde van Angelique

  Kies hieronder voor welk bedrag u voor dit project wilt steunen.







   Project Ambitieux Pyrenees

   De ambitie om samen te werken

   Gedurende 18 maanden zullen twee mediators zoveel mogelijk herders, boeren, grondeigenaren, jagers en andere betrokkenen in de Pyreneeën bezoeken om te luisteren naar hun problemen, ideeën en standpunten. Met dit project proberen we te ontdekken op welke wijze een co-existentie tussen mens en dier in de Pyreneeën mogelijk is. Wellicht is er dan straks ook nog plek voor de lynx en de goudjakhals!

   Klik hier om meer te lezen over het project.

   Kosten

   De totale projectkosten bedragen € 200.000. Dit bedrag dekt onder andere de kosten voor reis en verblijf, evenals voor de communicatie. De looptijd van het project is 18 maanden, van maart 2022 tot eind 2023.

   International Bear Foundation heeft de ambitie om hiervan € 10.000 bijeen te krijgen.

   Helpt u mee deze ambitie waar te maken?

   Ja, ik steun dit ambiteuse project

   Kies hieronder voor welk bedrag u voor dit project wilt steunen.







    Schrikdraad tegen beren

    Hoe een draad een beer tegenhoudt

    Soms zijn herders te ver van de bewoonde wereld om ’s nachts de veiligheid van een beschermende stal of omheining op te zoeken. Gelukkig bestaan er systemen waarbij de stroom voor het schrikdraad wordt geleverd door zonnepanelen en een accu. Zo’n systeem bestaat uit een flexibel gaaswerk, stevige palen, zonnepanelen en een accu. De investering bedraagt € 10.000,- per systeem. Een omheining heeft een gemiddelde levensduur van 3 tot 5 jaar.

    Klik hier om meer te lezen over het project.

    Kosten

    We willen jaarlijks minimaal twee herders ondersteunen met de aanschaf van een schrikdraadomheining. Dit kost € 4.000 per jaar.

    Iedere bijdrage is welkom, helpt u ook de kuddes veilig door de nacht?

    Ja, ik help kuddes veilig door de nacht:

    Kies hieronder voor welk bedrag u voor dit project wilt steunen.







     Inventarisatie en identificatie door wildcamera’s

     Stiekem op de foto…

     Op basis van de gegevens die verzameld worden door wildcamera’s kunnen allerlei analyses worden gemaakt, zoals aantallen, frequenties van bewegingen en foerageerroutes van beren. Ook het voorkomen van andere diersoorten, zoals wolf, vos, wild zwijn en hert kan worden vastgelegd. Met deze gegevens kunnen betere managementplannen worden gemaakt, omdat er kan worden vastgesteld wanneer een specifiek dier te dicht bij de  dorpen of de kuddes komt.  Ook kunnen confrontaties in de natuur worden voorkomen door het mijden van gebieden waar de beren zijn waargenomen.

     Klik hier om meer te lezen over het project.

     Kosten

     De aanschaf van twee extra wild camera’s (merk: Bushnell) kost € 1.250.

     Ook een berenfoto uit de Pyreneeën ontvangen? Steun ons dan bij dit project!

     Ja, ik wil graag een berenfoto!

     Kies hieronder voor welk bedrag u voor dit project wilt steunen.