Vjosa River Project

Bescherming van flora en fauna

 

Natuur

Het land dat A. den Doolaard in 1932 beschreef in zijn boek ”De herberg met het hoefijzer” is sinds de afzetting van dictator Hoxha veranderd in een land dat zich op allerlei manieren losmaakt van die tijd van onderdrukking. Het land aan de zuidkant van de Balkan, liggend aan de Adriatische Zee, is woest en slecht toegankelijk, maar kent een erg fraaie natuur.

Bedreigingen

Helaas is er met die natuur momenteel veel aan de hand.

De rivier Vjosa, een vrij stromende rivier die vanuit Griekenland door het zuiden van Albanië naar de zee stroomt, loopt gevaar ”getemd” te worden. Met water kan stroom opgewekt worden. Daarvoor zijn dammen in de rivier nodig en daarbij ontstaan dan grote stuwmeren. De stuwmeren houden geen rekening met de dorpen, de natuur en de dieren en planten die in het gebied leven. Alles verdwijnt onder water.

En voor wie is die stroom? Niet voor de Albanezen, net als dat de winst niet voor hen is. De grote verliezers zijn de lokale bewoners en de natuur. Toerisme en lokale landbouw verdwijnen uit het nu nog bijzondere Nationaal Park Vjosa en worden vervangen door de denderende watervallen uit het stuwmeer die de turbines moeten aanjagen.

Vliegveld

En dit is niet de enige bedreiging . Aan de monding van de Vjosa ligt een moerasachtig gebied dat een unieke rust- en foerageerplek is voor trekvogels, die in het voor- en najaar tussen Europa en Afrka trekken. Midden in dit gebied, bij de stad Flore, wil de overheid een internationaal vliegveld aanleggen. En daarmee verdwijnt dus een natuurreservaat van internationaal belang.

De grote vraag is: waarom? Op minder dan 60 minuten rijden ligt een internationaal vliegveld bij de hoofdstad Tirana. Wie wordt hier beter van en gaat met de winst naar huis? De aannemers (buitenlandse bedrijven)? En voor wie blijft er iets aan de strijkstok hangen? De bestuurders?

Steun

En wie zijn weer de grote verliezers? De natuur en de burgerbevolking. Samen met lokale organisaties, ambassades en zelfs de Europese Unie proberen we deze projecten tegen te gaan. We steunen de lokale groepen met alle mogelijke middelen.

Elke bijdrage is welkom!