De Syrische bruine beer

Een bijzondere en zeldzame ondersoort

 

Berensoorten

Het autonome gebied Koerdistan, met de hoofdstad Erbil, ligt in het noordelijke deel van Irak. In de bergen, die aansluiten aan Iran en Turkije, leven beren, wolven en ook panters. Het is een onherbergzaam gebied waar het lastig vast te stellen is welke diersoorten er precies leven en in welke aantallen. Lokale boeren klagen wel eens over aanvallen van beren op hun bijenkorven, ook is er wel eens een beer geweest die wat kippen heeft geroofd. Maar veel last heeft de lokale boer niet van deze beren.

In 2020 heeft iemand een aantal bruine beren gekocht van kleine dierentuinen en privé-eigenaren. Er zijn zelfs een aantal dieren geïmporteerd. Deze beren zijn losgelaten in het natuurlijke leefgebied van de bruine beer in Koerdistan. Echter, hier leeft de Syrische bruine beer, een bijzondere en zeldzame ondersoort van de Europese bruine beer. Van deze ondersoort is weinig bekend, zowel van zijn leefgebied als de aantallen. Een mogelijke vermenging van de soorten zou wel eens het eind kunnen betekenen van deze bijzondere ondersoort.

Onderzoek

Hana Raza, een Koerdische biologe, zal met haar team onderzoek doen naar de populatie van deze ondersoort. Dat gebeurt door een groot gebied waarvan bekend is dat er beren voorkomen, te verdelen in 15 gebieden van 10×10 km. Daar worden de bewoners bevraagd naar hun ervaringen met beren, naar de mogelijke schades door beren en naar hun observaties  in het veld.

Tevens wordt de bewoners gevraagd of zij iets gemerkt hebben van de 14 losgelaten beren. Vaak zijn deze aan mens gewende beren niet schuw voor mensen en komen dus gemakkelijk op boerenerven, lopen door de dorpen en nemen wat ze te pakken kunnen: van fruit tot mais, van kippen tot de voorraadschuur van de familie.

Ondersteuning

Het project wordt mede begeleid door een aantal bekende Amerikaanse biologen. Onze stichting zal zich onder meer  bezig houden met coördinatie, begeleiding van externe contacten en de samenwerking in de regio, zoals met groepen in Georgië en de Kaukasus.

Elke bijdrage is welkom, zodat we de lokale samenwerking kunnen ondersteunen!