International Bear Foundation zet zich sinds 2005 in voor het behoud en bescherming van de Bruine beer en zijn leefomgeving in Europa en Azië. De stichting ondersteunt en werkt hierbij samen met andere natuurorganisaties in projecten die bescherming en behoud van de Bruine  beer tot doel hebben.

De leefomgeving van deze beren wordt helaas steeds kleiner en raakt versnipperd. Om verdere versnippering van de leefgebieden te voorkomen, is een zorgvuldig beheer van deze gebieden noodzakelijk. Hiervoor werkt International Bear Foundation nauw samen met organisaties als International Bear Association (IBA), het Large Carnivore Intiative Europe (LCIE) en de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). De inzet van International Bear Foundation voor herstel en bescherming van de leefgebieden van de beren, zorgt ook voor de bescherming van andere diersoorten, zoals de lynx, wolf en veelvraat.

Bewustwording, educatie en wetgeving spelen bij de bescherming van beren een grote rol. In veel gevallen hebben de problemen met de Bruine beer te maken met mens-dierconflicten, doordat ze van dezelfde gebieden gebruik maken. Het is dan zaak sámen tot een oplossing te komen. Ook misbruikte en uitgebuite beren, zoals kooiberen, circusberen en dansberen, heeft de volle aandacht van de stichting.

Directie en bestuur

nternational Bear Foundation is door Gerard Baars, oud-directeur van Ouwehands Dierenpark te Rhenen opgericht. Hij heeft ook het eerste berenbos ter wereld opgericht: het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. Gerard Baars vervult de functie van directeur bij Stichting International Bear Foundation.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • J.J.J. Teunissen (Hans) – voorzitter
  • S. Boucherie (Sabine) – secretaris/penningmeester
  • Vacant – lid

Doelstelling en missie

De doelstelling van International Bear Foundation is het beschermen van de Bruine beer en zijn leefgebieden in Europa en Azië. Dit wil International Bear Foundation bereiken door mensen bewust te maken van de berenproblematiek en in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen. Onder andere door educatieve projecten wil International Bear Foundation bijdragen aan dit bewustwordingsproces.

Beleidsplan

Het meest actuele beleidsplan van International Bear Foundation is hieronder te downloaden. /// link nog toevoegen ////

(Financieel) jaarverslag

De jaarverslagen van International Bear Foundation kunt u hieronder downloaden. De financiële jaarverslagen zijn op te vragen bij de stichting via het contactformulier.

Statuten

De statuten van International Bear Foundation zijn hier te downloaden.

KvK

Stichting International Bear Foundation staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als stichting onder nummer 08142250. De stichting is statutair gezeteld te Laren (gld.).

ANBI

International Bear Foundation is gekwalificeerd door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften fiscaal aftrekbaar zijn en dat de stichting aan de voorwaarden voldoet, die garanderen dat giften terecht komen bij het doel van de stichting.

De ANBI-verklaring is hieronder te downloaden.

  • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
    Op deze pagina kunt u alle gegevens vinden die van toepassing zijn voor de kwalificatie van het IBF als een door ANBI goedgekeurde instelling.