Het bestuur van Sharri Wildlife heeft recent haar plan voor het voorjaar 2023 bekend gemaakt.
Gerard Baars, directeur van International Bear Foundation, heeft zitting in de adviesraad van Sharri
WildLife. Op 24 mei a.s., de Europese Dag van de Nationale Parken, organiseert Sharri WildLife een
dag voor de inwoners van Prizren, de grootste stad bij het Nationale Park. Excursies, informatie-
stands en een grote schoonmaakactie van de wandelpaden zijn zaken die op het programma staan.
Gerard Baars, uit een persbericht van Sharri WildLife

foto: wikimediacommons