Dat is voor de lezer een vraag en voor mij een weet! Maar weet ik dan wel genoeg om te kunnen
bedenken wat er in Koerdistan met gebeuren? En wat moet er gebeuren en waar dan te beginnen?
Of zijn daar al mensen bezig die zich inzetten om de natuur te beschermen? Jazeker! En dat is Hana
Raza en haar organisatie.
Hana is een biologe en komt uit een familie die altijd al dicht bij de natuur heeft geleefd, zo vertelde
zij onlangs in een video-interview. Een biologe die zich al jaren bezighoudt met onderzoek naar de
stand van enkele specifieke dieren zoals de Syrische bruine beer en de Perzische panter. Maar zij
houdt zich met haar team ook bezig met landherinrichting, opvanglocaties voor water en aanplant
van bomen.
De beide genoemde diersoorten worden nog maar zelden waargenomen in Koerdistan, maar dat
geldt ook voor Iran, ook voor Georgië en ook voor de twee andere Kaukasuslanden. De vele oorlogen
zijn natuurlijk voor de bevolking een ramp, maar ook flora en fauna hebben nadrukkelijk te leiden
onder geweld. Denk maar aan mijnen, of gewoon vlees en huiden die geld opbrengen.
Wist ik 2 jaar geleden wie Hana was? Nee! Wel had ik natuurlijk gehoord van de zeldzame Syrische
bruine beer en de Perzische panter. En plotseling werd er een mail gepost waarin stond dat iemand
in Koerdistan een tiental beren van onbekende herkomst had vrijgelaten in het leefgebied van de
inheemse en zeer bedreigde Syrische bruine beer. Dat zou tot allerlei drama’s kunnen leiden.
Daarover bericht ik in een volgend keer meer. Voor mij was het aanleiding te zoeken naar mensen
die iemand in Koerdistan zou kennen waaraan we vragen konden stellen over de werkelijke
toedracht. En zo kwamen we terecht bij Hana Raza, die woont en werkt in de buurt van Erbil (zie de
kaart), en zo werd een werkgroep gevormd die met Hana in contact kwam. Deel van de groep
bestaat uit onderzoekers via IBA (International Bear Association), maar ook via IUCN-NL en de
Nederlandse consul in Erbil kregen we allerlei informatie.
In 2021/22 heeft de IBA-groep Hana Raza gesteund bij een aanvraag voor onderzoeksfondsen om na
te gaan of boeren en burgers in het leefgebied van de beren ook problemen hebben ondervonden
van het vrijlaten van de beren. Tegelijk is een enquête gehouden met vragen over de Syrische bruine
beer, observaties, schades, problemen en het gevoel dat mensen hebben bij grote carnivoren zoals
de beer en de panter. Ook werd de ondervraagden hun medewerking gevraagd om in de toekomst
mee te werken aan een uitgebreider onderzoek naar de status van ondermeer de Syrische bruine
beer.
Gerard Baars, International Bear Foundation, Bennekom 1 mei 2023
Te verwachten zijn de volgende bijdragen inzake Koerdistan:
1) onderzoek en de effecten van de illegale vrijlating van beren
2) observaties van de Perzische panter
3) oprichting van Leopards Beyond Borders
4) plannen en initiatieven
Hierover komen in de komende weken bijdragen van “onze man in Koerdistan”.

De positie van Erbil (Irbil) in Koerdistan