Onveilige nachten

In de Pyreneeën worden ongeveer 400 schaapskuddes gehouden die in de zomer op de bergweides grazen. De meeste kuddes worden ’s nachts ondergebracht in met schrikdraad omheinde terreinen. Deze maatregelen zijn nodig om de beer en de wolf te verhinderen om de schapen aan te vallen en te doden. Sommige herders kunnen helaas niet terug naar de veilige omheiningen en blijven met hun kuddes ook ’s nachts, onbeschermd, op de weides.

Omheining onder stroom

Deze herders zijn te ver van de bewoonde wereld om ’s nachts de veiligheid van een beschermende stal of omheining op te zoeken. Gelukkig bestaan er systemen waarbij de stroom voor het schrikdraad wordt geleverd door zonnepanelen en een accu. Zo’n systeem bestaat uit een flexibel gaaswerk, stevige palen, zonnepanelen en een accu. De investering bedraagt € 10.000,- per systeem. Een omheining heeft een gemiddelde levensduur van 3 tot 5 jaar.

Eigen bijdrage

De Franse overheid staat achter dit project en vergoedt 80% van de aanschaf van deze schrikdraadafscheidingen en betaalt € 8.000 mee. De herder moet dan dus nog € 2.000 zelf betalen. Dit is een behoorlijk bedrag voor een herder. Samen met onze Franse partnerorganisatie AVES willen we het restantbedrag aan de herders ter beschikking stellen waardoor er geen drempel meer bestaat om de systemen aan te schaffen en de schapen veilig te laten zijn voor beren.

Kosten

We willen jaarlijks minimaal twee herders ondersteunen met de aanschaf van een schrikdraadomheining. Dit kost € 4.000 per jaar.

Voortgang project

Momenteel is de stichting druk doende de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen, zodat we in 2023 kunnen starten.

Iedere bijdrage is welkom, helpt u ook de kuddes veilig door de nacht?