De ambitie om samen te werken

Voor- en tegenstanders

Sinds 2016 is International Bear Foundation samen met haar Franse partners in gesprek met alle betrokken partijen in de Franse Pyreneeën. Deze verschillende partijen houden zich onder meer bezig met natuurbescherming, economie, landbouw, veeteelt en de jacht. Veel instanties en alle lagen van overheden, maar ook de burgers en de grondeigenarenzijn betrokken bij de gesprekken die uiteindelijk gaan over de bescherming van de bruine beer en zijn leefgebied in de Pyreneeën.

Samenwerking

De conflicten in het gebied lopen soms hoog op. Niet alleen tussen de voor- en tegenstanders van de grote carnivoren van de Pyreneeën, zoals de beer, wolf en grote roofvogels, maar ook de mens-dierconflicten. Beren worden gedood, door vergiftiging of illegale jacht en voorstanders worden belaagd en bedreigd. Door de dialoog aan te gaan met elkaar, begrip te kweken voor ieders standpunt en afspraken te maken met elkaar moet dit uiteindelijk leiden tot een samenleving waar mens en dier naast elkaar kunnen bestaan.

Ambitieus

Gedurende 18 maanden zullen twee mediators zoveel mogelijk herders, boeren, grondeigenaren, jagers en andere betrokkenen bezoeken om te luisteren naar hun problemen, ideeën en standpunten. Met dit project proberen we te ontdekken op welke wijze een co-existentie tussen mens en dier in de Pyreneeën mogelijk is. Wellicht is er dan straks ook nog plek voor de lynx en de goudjakhals!

Doel

Het project heeft tot doel het vertrouwen tussen de overheden, de herders, de boeren en alle andere belangengroepen te herstellen. Praten, luisteren en overbrengen van beelden en gevoelens moet leiden tot een moment waarop de partijen weer met elkaar om tafel gaan zitten en gezamenlijk plannen maken voor concrete samenwerkingsprojecten. Hierbij worden de verschillende belangen in acht genomen. Dus meer beren, goede inkomsten voor de herders en boeren, de mogelijkheid tot jacht, maar ook plek voor de toerist en het natuurlijk gebruik van de “resources” die het gebied levert.

Kosten

De totale projectkosten bedragen € 200.000. Dit bedrag dekt onder andere de kosten voor reis en verblijf, evenals voor de communicatie. De looptijd van het project is 18 maanden, van maart 2022 tot eind 2023.

International Bear Foundation zet zich in om hiervan € 10.000 bijeen te krijgen.

Voortgang project

Momenteel is de stichting druk doende de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen, zodat we in 2022 kunnen starten.

Helpt u mee deze ambitie waar te maken?