Een nieuwe studie geeft aan welke socio-economische waarde de Marsicaanse bruine beer heeft in
het centrale deel van de Italiaanse Apennijnen.
Deze studie laat duidelijk zien dat de Marsicaanse bruine beer een waardevolle rol speelt in de
promotie van de centrale Apennijnen (kaartje bijvoegen) wat betreft natuurtoerisme. Een van de
belangrijkste doelen van “rewilding” is de terugkeer te bewerkstelligen van “wild life”. Dit kan
gebeuren door de voorwaarden te scheppen voor specifieke dier- en plantsoorten, maar het kan ook
plaatsvinden door dieren en planten naar een bepaald gebied over te plaatsen.
In de Apennijnen is een uitgebreid programma opgestart, ergens in de jaren 1970, om de met
uitsterven bedreigde Marsicaanse bruine beer te beschermen. Deze is een ondersoort van de
gewone Europese bruine beer. Behalve een goed beheerder van zijn habitat, trekt de bruine beer
ook veel lokale en internationale toeristen aan, die door hun aanwezigheid ook weer bijdragen aan
natuurbescherming en de lokale economieën.
Doordat er in de media tussen 2015 en 2020 veel aandacht is geweest (tegen een waarde van vrije
publiciteit van € 11 miljoen) heeft de lokale economie een enorme stap kunnen maken en is de
relatie ”mens- beer” (zgn. human-bear co-existence) aanzienlijk verbeterd. Vastgesteld kon ook
worden, dat blijkt uit de studie, dat de kosten van de door de beren veroorzaakte schades wegvallen
bij de economisch positieve bijdragen, zowel in geld als in communicatie.

Hierdoor kunnen allerlei nieuwe initiatieven worden uitgevoerd, zoals het ter beschikking stellen van
elektrische hekwerken, als bescherming voor schapen en geiten tegen aanvallen van beren en
wolven, het installeren van vuilcontainers die bestand zijn tegen aanvallen van beren en het herstel
van verlaten boomgaarden. Op deze wijze helpt de Marsicaanse bruine beer de lokale economie.

De Apennijnen zijn een enorm gebied, dat zich uitstrekt in bijna de volle lengte van Italië