Stiekem op de foto…

 

Uitgestrekt leefgebied

In de Franse Pyreneeën leven op dit moment ongeveer 60 bruine beren. Vanwege de uitgestrektheid van hun leefgebied worden er weinig observaties vastgelegd. Ze leven in vaak onherbergzaam gebied en zelden komen ze mensen tegen. De wandelaar, de onderzoeker, de herder en de jager: zij zien bij tijd en wijle een krabspoor op een boom, een ferme keutel, een gedood schaap en een heel enkele keer een beer. Om meer inzicht te krijgen in het aantal beren dat in een specifiek gebied leeft en om te weten te komen hoe beren zich door het uitgestrekte gebied bewegen, zijn zogeheten “cameravallen” van groot belang.

Gegevens verzamelen

Deze camera’s worden geplaats op wisselsporen (vaste looproutes van wilde dieren). Met zo’n camera kan de identiteit van een beer worden vastgelegd en tevens de frequentie waarmee het dier zich in het gebied bevindt. Ze werken dag en nacht en functioneren maanden achtereen. Er wordt in zo’n periode dus zeer veel informatie verkregen, vele malen meer dan dat mensen zelf kunnen verzamelen door het gebied in te trekken. Bovendien is de data zeer betrouwbaar. De gegevens worden vastgelegd op een geheugenkaart, die met een laptop of telefoon kan worden uitgelezen. De batterijen moeten wel met enige regelmaat worden vervangen. Dit wordt gedaan door een “ranger” die in dienst is van de Franse regionale overheid.

Conflictmanagement

Op basis van de gegevens kunnen allerlei analyses worden gemaakt, zoals aantallen, frequenties van bewegingen en foerageerroutes. Ook het voorkomen van andere diersoorten, zoals wolf, vos, wild zwijn en hert kan worden vastgelegd. Met deze gegevens kunnen betere managementplannen worden gemaakt, omdat er kan worden vastgesteld wanneer een specifiek dier te dicht bij de  dorpen of de kuddes komt.  Ook kunnen confrontaties in de natuur worden voorkomen door het mijden van gebieden waar de beren zijn waargenomen.

Kosten

De aanschaf van twee extra wild camera’s (merk: Bushnell) kost € 1.250.

Voortgang project

Momenteel is de stichting druk doende de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen, zodat we in 2022 kunnen starten.

Ook een berenfoto uit de Pyreneeën ontvangen? Steun ons dan bij dit project!