Op maandag 13 juni tekenden Mirela Kumbaro, minister voor Toerisme en Natuurontwikkeling van
Albanië, en Ryan Gellert, CEO van Patagonia U,S een overeenkomst dat het gebied van de Vjosa-
rivier en de wijde omgeving een beschermde status krijgen als Nationaal Park. Deze stap is al jaren
een actiepunt van zowel Albanese als buitenlandse natuurbeschermingsorganisaties. Ook onze
stichting heeft zich zowel via de Nederlandse ambassade in Tirana als ook door contacten met de
heren Timmermans en Samson van de EUcommissie, ingezet voor de bescherming van dit unieke vrij
stromende stroomgebied van de Vjosarivier.
Patagonia, als woordvoerder van de private organisaties, zal nadrukkelijk betrokken blijven bij de
realisatie en uitvoering van de beoogde plannen. Er komen dus geen dammen die stroom zouden
opwekken, de lokale bevolking hoeft niet te verkassen en hun al decennia lange wijze van beheer van
het gebied blijft gehandhaafd. En bovendien, zo vindt IBF, blijft het leefgebied van de beer
ongeschonden. Ook toerisme zal verder ontwikkeld worden.
In de plannen zijn opgenomen: de bouw van enkele bezoekerscentra, het aanstellen van rangers en
het opstellen van educatieve projecten en wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Met dit soort
plannen en projecten is ook voor de lokale bevolking een nieuwe “bedrijfszekerheid” gecreëerd.
En wat wil IBF dan nu gaan doen?
Wij zullen ons met de lokale organisaties inzetten voor het in stand houden en daar waar nodig
verbeteren van het leefgebied van de bruine beer. Deze gebieden reiken tot in Griekenland en
Bulgarije. Ook zullen we actief beleid voorstellen om de stroperij en illegale jacht tegen te gaan. De
stroperij leidt nog steeds tot weesbeertjes die dan terecht komen bij restaurants, uitspanningen en
zelfs als fotomodel op de stranden langs de Adriatische zee.
U kunt onze activiteiten steunen met een donatie ( Zie…..)
Als u meer wilt weten over acties rondom dit nieuwe nationale park, zie dan:
https://eu.patagonia.com/pt/en/actionworks/campaigns/save-wild-waters/

Rivier de Vjosa. Picture: Pixabay.com
Gerard Baars, juni 2022