Ieder jaar bestoken verschillende organisaties de media met cijfers over de vermeende aangebrachte
schades door beren aan goederen en dieren in de Franse Pyreneeën. Het valt op dat de
tegenstanders vaak schromelijk verdrijven en dat de natuurbeschermers pogen de werkelijke data
voor het voetlicht te brengen. De cijfers waarover we spreken worden gepubliceerd door OFB en dat
is een Frans overheidsbureau, te vergelijken met ons Nederlandse Staatsbosbeheer.
Cijfers en feiten:
In 2022 zijn er 379 meldingen gemaakt bij OFB, waarbij men de volgende conclusies heeft getrokken:
1) Op dit moment zijn nog 220 gevallen in onderzoek; mogelijk kan dat gebeuren doordat er
nog geen uitslagen zijn van DNA-onderzoek op basis waarvan kan worden geduid dat een beer de
aanvaller is geweest. Het is zelfs mogelijk op basis van dit DNA-onderzoek om een individuele beer
aan te wijzen.
2) In 43 gevallen is het niet vast te stellen dat de dood van schapen te herleiden is tot een
aanval van een beer. De doodsoorzaken kunnen velerlei zijn. In 2022 zijn 170 schapen van een rots
gevallen (bekend geworden als het ‘dérochement bij Coumebière’), hetgeen wel door een
schrikreactie kan plaatsvinden, soms veroorzaakt door een predator (beer of wolf), maar het kan ook
een loslopende hond zijn geweest of wandelaars.
3) In 13 gevallen is er met zekerheid vastgesteld dat de doodsoorzaak niet door een beer is
veroorzaakt
4) En in 103 gevallen is het duidelijk dat de aanvallen door een beer de oorzaak is de dood van
schapen. Het betrof hierbij 206 dieren, en niet, zoals in de media is vermeld, dat het meer dan 800
dieren betrof.
Uit deze cijfers blijkt dat er geenszins sprake is van een stijging van het aantal aanvallen door beren.
Het ligt nl. op het niveau van 2021. En het is zelfs lager dan in 2019, ondanks dat er zich meer beren
in de Pyreneeën bevinden. Het is voor boeren belangrijk dat aangetoond wordt dat de schade is
veroorzaakt door een aanval van een beer of wolf, want pas dan krijgen ze de schade door de Franse
overheid vergoed.
Overgenomen uit FERUS, maart 2023

Bruine beer. Foto: Wikimediacommons