Roemenië het land van 6000 beren

Maar ook het land van illegale jacht, houtkap en ontbossing. [...]