De trek naar het zuiden wordt voor de bruine beer vanuit de Cantabrische bergen steeds
belangrijker. Om vast te stellen hoe de relocatie zich voltrekt is een goede monitoring van groot
belang. FAPAS (stichting die zich bezighoudt met de bescherming van beren in Cantabrië) voert deze
controles uit en beoogt hiermede ook de bescherming in de nieuwe leefgebieden van de bruine beer.
Bijen zijn ook in de bergen zowel een inkomen voor de imker, als ook een bestuivingsmiddel voor alle
vruchtbomen en struiken. En daarvan profiteren later in het seizoen ook de beren. Ook het
beschermen van onder meer de bijenkorven behoort bij een goed beheer. FAPAS, met zo’n 30 jaar
ervaring, levert kennis en materiaal om de korven en dus de bijenvolken goed te beschermen tegen
de aanvallen van beren.
Tijdens de controles heeft FAPAS ook vastgesteld dat er tenminste één vrouwtje is aangetroffen met
twee jaarlingen. In haar buurt trof men ook twee volwassen mannelijke beren aan, zonder dat zij
agressief waren tegen de jonge beren die hun moeder vergezelden. Een harmonieuze samenleving
als deze is niet gebruikelijk. Mogelijk komt dat omdat er nog weinig ‘competitie’ is in het gebied en
dus geen strijd om de toegang tot het vrouwtje.

 

Gerard Baars samenvatting n.a.v. artikel van FAPAS/juli 2022

Cantabrië-NW Spanje. Beeld van Google maps